De Grote bosmuis breidt zijn leefgebied in Noord Nederland uit. Het afgelopen jaar werd de soort voor het eerst ook in Fryslân gevangen. In een aantal projecten in Drenthe en Groningen hebben we nader onderzoek in gang gezet naar de aanwezigheid van de Grote bosmuis. Volgens oudere Nederlandse literatuur zou de soort alleen in oudere, structuurrijke bossen voorkomen, maar uit internationale literatuur is bekend dat de soort ook buiten bossen voorkomt. Eigenlijk moet je ervan uitgaan dat de biotoopkeuze overeenkomt met de gewone Bosmuis, nuances daargelaten. En dat betekent dat je de soort in een breed spectrum aan biotopen kan tegenkomen.

Smalle ruige oever langs akkerrand met daarin een geïsoleerd restant van een houtwal, waar de Grote bosmuis is vastgesteld.

Grasland dat al enkele jaren niet of onregelmatig gemaaid is, waar de Grote bosmuis is vastgesteld. In de directe omgeving (niet op de foto) liggen enkele grotere bosaanplantingen.