Vos Ecologisch Onderzoek brengt flora en fauna in kaart voor ruimtelijke inrichting en beheer

 

Visie

In een dichtbevolkt land als Nederland staat de natuur voortdurend onder druk. Nederland verandert voortdurend. Verandering is ook een kenmerk van de natuur. Afstemming tussen ruimtelijke ontwikkelingen en natuurlijke ontwikkelingen is mogelijk.

Dat betekent niet dat de natuur zich altijd moet aanpassen aan ruimtelijke ontwikkelingen. Ruimtelijke ontwikkelingen hebben een onomkeerbaar effect op de natuurlijke omgeving. Unieke natuurlijke waarden zullen daarom een belangrijke rol moeten spelen in de planvorming. Elke ecoloog die zulke waarden aantreft heeft de verantwoordelijkheid om betrokken partijen bewust te maken van de aanwezigheid van die natuurwaarden. Maar ook de initiatiefnemer of plannenmaker zal zich ervan op de hoogte moeten stellen welke natuurwaarden aanwezig zijn of welke betekenis het heeft voor toekomstige natuurlijke ontwikkelingen.


Missie

Ecologie een volwaardige plaats geven in de besluitvorming door het inbrengen van ecologische deskundigheid.
Adviseren ten behoeve van inrichting en beheer met het oog op het in stand houden en ontwikkelen van biodiversiteit en natuurlijke processen.


Ecoloog in zomerkwartier

Eigenaar

De eigenaar is Peter Vos (1979). Hij heeft biologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn afstuderen in 2002 heeft hij o.a. gewerkt bij de Regioraad Noord Groningen, Gemeente Ten Boer, Altenburg & Wymenga,  Eelerwoude, Oord Faunatechniek en Koeman & Bijkerk. Vanaf 2007 werkt Peter als zelfstandige.

Peter is opgegroeid in Delfzijl en was altijd veel buiten. Tijdens zijn schooltijd begon hij met vogels kijken. Hij registreerde zijn waarnemingen en voerde er statistiek op uit. Zijn keuze voor biologie is mede hierop gebaseerd. Binnen de biologie specialiseerde hij zich naar plantenecologie en landschapsecologie. De processen die op de schaal van landschap en vegetatie bestudeerd worden, zijn bepalend voor de planten, dieren en andere organismen die daar voorkomen. Ook planologische keuzes kunnen grote invloed hebben op de ecologie. Tijdens zijn studie deed hij daarom vakken als ruimtelijk recht en milieuplanologie.

Na zijn studie heeft Peter verdere ervaring opgedaan met vegetaties, planten en vogels, maar ook met andere diergroepen. Tijdens zijn werk werd hij vooral ingezet op het gebied van vegetatie, maar ook met soortgroepen als libellen, vlinders, muizen en bodemfauna deed hij werkervaring op. In zijn vrije tijd deed hij ervaring op in de vorm van gebiedsbezoeken, cursussen, vrijwilligersactiviteiten en gerichte excursies.


Bureau

Vos Ecologisch Onderzoek is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Groningen. Het bureau werkt volgens de algemene voorwaarden zoals die opgesteld zijn in de RVOI 2001. Vos ecologisch onderzoek beweegt zich ook op het gebied van de landschapsarchitectuur. Dit is vanuit de expertise als ecoloog en uitdrukkelijk niet als landschapsarchitect (beschermde titel). Het bureau is gevestigd in Altena. Dit is een buurtschap nabij Peize, in de kop van Drenthe.